VAN VERDEDIGEN WORD JE MOE

Meer dan 24 chronisch zieken vertellen over hun ziekte en hoe zij er mee leven. Ieder zijn eigen verhaal en zijn eigen beleving.

Gemeenschappelijke ervaringen zijn er ook: bijna iedereen heeft een moeilijke eerste tijd van ziekte gehad. De acceptatie komt niet tegelijk met de diagnose. Veel mensen waren opgelucht na de diagnose omdat het `in de verdediging moeten gaan' op zichzelf al een slopende bezigheid was. De goede raad van familie en vrienden werd van tijd tot tijd als vervelend ervaren. Waarom wantrouwden zij de klachten en waarom gaven zij niet meer steun?

Opvallend is het doorzettingsvermogen van de geïnterviewden. De meesten proberen niet bij de pakken neer te zitten, maar willen een zo gewoon mogelijk leven leiden. Wie ook wil blijven werken, maar dat bijvoorbeeld alleen nog in halve dagen kan, stuit wel vaak op onwilligheid en onbegrip bij werkgevers en collega's. `Ga je weer lekker in het zonnetje liggen?

    • Margot Poll