Twee ton subsidie staatssecretaris

Staatssecretaris Vliegenthart van sportzaken stelt namens het ministerie van VWS de komende drie jaar 90.000 euro beschikbaar voor een kenniscentrum dat zich gaat bezighouden met grote sportevenementen in Nederland. Het op te richten centrum moet voorkomen dat steden en bonden elkaar beconcurreren bij het binnenhalen van toernooien en wedstrijden. Behalve VWS steekt ook de sportkoepel NOCNSF geld in het kenniscentrum.