Strauss-Kahn betoont zich voorbeeldig winnaar

De Franse oud-minister van Financiën Dominique Strauss-Kahn is volledig gerehabiliteerd, na een twee jaar geleden begonnen strafzaak.

Vrijgesproken, schoongewassen en van alle blaam gezuiverd: gisteravond kon oud-minister Dominique Strauss-Kahn zich eindelijk in alle kalmte op televisie laten interviewen. Glimlachend als er aanleiding toe was maar geen moment triomfantelijk, betoonde `DSK' zich een voorbeeldig winnaar van een strijd met justitie, die van hem twee jaar lang een politieke paria maakte. De Parijse Strafkamer sprak hem gisteren niet alleen vrij, maar gaf terloops ook de onderzoeksrechters een gevoelig pak slaag door vast te stellen dat ,,het beter (zou) zijn geweest de beperkingen van de toepasbaarheid van de wet in acht te nemen alvorens een openbaar gerechtelijk debat te beginnen''.

De briljante econoom Strauss-Kahn, architect van het liberale maar toch linkse beleid van de regering-Jospin, trad twee jaar geleden tot verdriet van de premier af als minister van Financiën wegens een verdenking van valsheid in geschrifte. Hij had als advocaat van de Mnef, een ziekenfonds voor studenten, stukken geantedateerd om, naar de onderzoeksrechters vermoedden, zijn honorarium van 603.000 francs (ongeveer 200.000 gulden) te rechtvaardigen. De Strafkamer stelde vast, dat hij daar wel degelijk prestaties voor verricht had en dat de antedatering berustte op `vergissingen van administratieve aard'. De afgelopen maanden werden ook twee andere gerechtelijke onderzoeken tegen de oud-minister wegens gebrek aan bewijs afgeblazen.

Direct na de vrijspraak werd DSK, sinds de gemeenteraadsverkiezingen van dit voorjaar gewoon lid van de Assemblée, weer van harte omarmd door dezelfde socialistische vrienden, die hem de afgelopen jaren zorgvuldig hadden gemeden. De bode van de Assemblée overhandigde hem, gezeten in één van de achterste bankjes, voor het oog van de camera talrijke felicitatiebriefjes. Of er daar één van Jospin tussen zat, wilde hij niet zeggen, maar hij verzekerde, dat de premier de zaak van `a tot z' gevolgd had en steeds blijk was blijven geven van zijn vertrouwen.

Dat kan Jospin en de partij goed van pas komen, zo vlak voor de verkiezingen aanstaand voorjaar. Het is nadrukkelijk de bedoelingen dat de mooie man DSK, inmiddels 52 jaar oud, `zijn plaats in de campagne' gaat innemen zoals de fractieleider van de Socialistische Partij, François Hollande, het zei.

Paradoxaal genoeg dragen de gerechtelijke onderzoeken, nu ze op niets zijn uitgelopen, bij aan het imago van betrouwbaarheid van Strauss-Kahn. Niet voor niets benadrukte hij gisteren nooit gedwongen te zijn geweest af te treden. Hij had dat vrijwillig gedaan, om 'morele' redenen.

De vrijspraak van DSK viel samen met de aankondiging van premier Jospin in te zullen gaan op een uitnodiging van justitie om als getuige op te treden in een onderzoek naar het onrechtmatig spekken van de partijkas van zijn PS tussen 1988 en 1992. Jospin, die niets te vrezen heeft in de affaire, geeft gehoor aan de oproep `uit respect voor justitie'. Hij heeft het aan anderen overgelaten om fijntjes te onderstrepen dat het recht voor iedereen gelijk is, anders dan president Jacques Chirac, die soortgelijke oproepen onlangs naast zich neerlegde, meent.

    • Pieter Kottman