Opnieuw verzet tegen grindwinning in Zuid-Limburg

Massale grindwinning in Zuid-Limburg blijft op fel verzet stuiten. Belangengroepen hebben de provincie deze week langdurige procedures in het vooruitzicht gesteld als de jongste plannen voor de Maas niet worden aangepast.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben gisteren het Voorlopig Eindplan Grensmaas gepresenteerd. Dit voorziet in de verruiming van de Maas tussen Maastricht en Roosteren (om hoogwater te beperken), natuurontwikkeling en grindwinning. Met de opbrengst van het grind moet het plan budgettair neutraal voor de overheid kunnen worden uitgevoerd, zeggen GS.

Het platform Samenwerkende Bewoners en Organisaties Grensmaas (SBOG) wijst het plan af omdat het, net als eerdere plannen, ruimte biedt voor grootschalige grindwinning, tot 50 miljoen ton. Kritiek is er vooral op het uitbaggeren van twee rijke grindgebieden van 47 en 30 hectare bij de woonkernen van Itteren en Grevenbicht. Het werk brengt jaren van overlast met zich mee.

Volgens GS kan er weinig meer worden veranderd aan de omvang van de grindwinning, omdat die nodig is om het plan budgettair neutraal uit te voeren. GS zeggen in een brief aan de SBOG dat de overlast en grindwinning bovendien al beperkt zijn in vergelijking met eerdere plannen. In Limburg wordt al twaalf jaar gepraat over ingrepen in de Maas. Aanvankelijk alleen voor de ontwikkeling van natuur, maar na de periodes met hoogwater in 1993 en 1995 ook voor de veiligheid. In twaalf jaar tijd verschenen meer dan tien plannen.

N. Naus, woordvoerder van de SBOG en Statenlid voor de PvdA: ,,Wij hopen de fracties in Provinciale Staten ervan te overtuigen dat een doelstelling van dit jongste plan – het maatschappelijk draagvlak – niet gehaald is. Slagen wij daar niet in, dan zullen we alle bezwaar- en inspraakmogelijkheden aangrijpen.'' De SBOG wil dat de grindwinning beperkt wordt tot 35 miljoen ton, zoals de provincie in 1991 met het kabinet overeenkwam. Naus: ,,Als dat plan geld kost, dan is dat maar zo. Veiligheid mag wat kosten. De provincie kan een voorzet geven door enkele miljoenen guldens te geven.''