Nieuwe website voor docenten

NRC Handelsblad presenteert vandaag een speciale website voor docenten in de bovenbouw van havo en vwo. De site is te vinden op http://docenten.nrc.nl.

De docentensite biedt ondersteuning aan docenten die actuele thema's in hun lessen willen behandelen. Daarvoor zijn enkele honderden opgaven beschikbaar voor alle vakken die op de havo en het vwo worden gegeven. Voor deze opgaven wordt samengewerkt met de redactie van www.stepnet.nl van de educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff.

De docentensite is de `partner' van de site http://scholieren.nrc.nl die NRC Handelsblad eind september heeft heropend. Via de scholierensite wil NRC Handelsblad de dagelijkse stroom nieuws en achtergronden toegankelijker maken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De scholierensite komt wekelijks op maandagmiddag met een nieuwe weekkrant, waarin artikelen uit NRC Handelsblad zijn bewerkt voor scholieren. Deze stukken zijn ook te gebruiken bij het samenstellen van werkstukken en scripties. Scholieren kunnen zich abonneren op een nieuwsbrief per e-mail, waarin de onderwerpen uit de weekkrant worden aangekondigd.

Ook docenten kunnen zich abonneren op een wekelijkse nieuwsbrief per e-mail. De onderwerpen uit de weekkrant voor scholieren, die hierin kort staan beschreven, worden waar mogelijk voorzien van didactische tips.

De docentensite bevat tevens een discussieforum, waarop docenten met elkaar van gedachten kunnen wisselen over actualiteit in de les.

De websites docenten.nrc.nl en scholieren.nrc.nl komen voort uit een studiehuis-site die NRC Handelsblad vorig jaar heeft geopend. Na onderzoek onder gebruikers is gekozen voor twee aparte sites, voor scholieren en docenten. Scholieren bleken zich wel te interesseren voor de weekkrant, maar zij keken minder naar de aangeboden opgaven. Docenten daarentegen maakten wel gebruik van de opgaven, maar zij vonden het aanbod hiervan te gering.

Dankzij samenwerking tussen de redacties van NRC Handelsblad en Stepnet van ThiemeMeulenhoff zijn nu opgaven en antwoorden beschikbaar voor alle vakken in de bovenbouw van havo en vwo. Stepnet verzorgt in het vervolg nieuwe opgaven `op maat' bij wekelijks ten minste één artikel uit de weekkrant.

Op zowel de scholieren- als de docentensite is vanaf vandaag het eerste exemplaar te vinden van een speciale krant op A4-formaat. Deze thematische krant, die kan worden `gedownload' en gekopieerd om uit te delen in de klas, zal dit schooljaar nog enkele malen verschijnen.

De eerste `A4-editie' heeft als thema: debatteren. Deze krant verschijnt ter gelegenheid van de Dag van het Lagerhuis, op 14 november, die het begin vormt van een reeks debatwedstrijden voor scholieren. De `A4-editie' bevat onder meer tips voor debatteren en een interview met Tweede-Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven.

Evenals de gratis scholierensite betreft de site docenten.nrc.nl een experiment dat op termijn relevant moet worden voor de exploitatie van de websites van NRC Handelsblad.

    • de Hoofd