Netelenbos geeft zweeftrein op

Minister Netelenbos (Verkeer) gelooft niet meer in de aanleg van een speciale (zweef-)treinverbinding voor het `rondje Randstad'. Dat zei zij vanmorgen in de Tweede Kamer.

Daarmee neemt zij afstand van de afspraak die het kabinet vorig jaar maakte over de aanleg van een nieuwe, snelle treinverbinding, mogelijk een magneetzweefbaan, tussen Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Het `rondje Randstad' noemde zij een ,,metafoor''.

Netelenbos denkt dat reizigers toch voor de auto zullen kiezen als het te veel tijd kost nieuwe grote stations te bereiken. Zij ziet nu meer in het geschikt maken van bestaande spoorverbindingen in de Randstad voor snelle stoptreinen, metro's en andere technisch geavanceerde vervoersmiddelen.

Zij zinspeelde wel op de aanleg van extra spoorlijnen voor het goederenvervoer, vergelijkbaar met de Betuwelijn, in West-Nederland, bijvoorbeeld van en naar de haven van Amsterdam. Voor meer duidelijkheid over de OV-plannen van het kabinet voor West-Nederland verwees Netelenbos naar de uitwerking van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van minister Pronk (VROM), later dit jaar.

Netelenbos onderstreepte vanmorgen dat de verbetering van het openbaar vervoer niet langer tot doel heeft het autogebruik terug te dringen. ,,Mobiliteit is een grondrecht'', aldus Netelenbos, die verwacht dat het aantal auto's de komende jaren stijgt van 6,5 naar 9 miljoen. Zij reageerde daarmee op kritiek uit de Kamer dat zij te weinig heeft gedaan aan bestrijding van de files en het verminderen van het autogebruik.

De minister reageerde welwillend op voorstellen van CDA, PvdA en GroenLinks om volgend jaar extra geld te steken in de verbetering van de veiligheid in het openbaar vervoer. Het voorstel van PvdA en GroenLinks om daarvoor volgend 9 miljoen euro op de verkeersbegroting te reserveren beantwoordde zij met de belofte een ,,sprokkelexercitie'' uit te voeren.

CDA, PvdA en GroenLinks maken zich zorgen dat reizigers steeds meer wegblijven uit trein, bus en metro uit angst voor het toenemende geweld op stations en onderweg. Een voorstel om een speciale OV-politie in te stellen, stuitte op reserve bij Netelenbos, die erop wees dat de spoorwegpolitie juist recentelijk is afgeschaft.