Lagerhuis wil gekozen Hogerhuis

Het Britse Lagerhuis verzet zich tegen plannen voor een hervormd Hogerhuis, waarin een meerderheid van de leden zou worden aangewezen door de politieke partijen en maar eenvijfde rechtstreeks gekozen.

Ruim honderd Labourleden in het Lagerhuis eisen dat een Hogerhuis-nieuwe stijl geheel of substantieel uit gekozen leden bestaat. De Conservatieve oppositie noemde de voorstellen ,,op zijn slechtst een voortzetting en zelfs de institutionalisering van Tony's cronies'', een verwijzing naar het aantal politieke benoemingen door de Britse premier Blair. Volgens de Liberal Democrats betekent het plan verraad aan een akkoord over constitutionele hervorming tussen Labour en LibDems uit 1997.

De regering publiceerde de plannen gisteren in een witboek, dat over drie maanden moet uitmonden in een wetsvoorstel. Het witboek volgt grofweg de in januari 2000 verschenen blauwdruk van een commissie onder Lord Wakeham.

De laatste 92 erfelijke Lords verliezen volgens plan hun zetel in het nieuwe Huis. Een onafhankelijke commissie moet toezien dat de nieuwe kamer voor dertig procent uit vrouwen bestaat en substantieel deel etnische minderheden vertegenwoordigt. De Law Lords, de rechtskamer van het Hogerhuis en het hoogste Britse rechtscollege, blijft intact. Maar terwijl Wakeham een nieuw Hogerhuis wilde met meer macht dan het huidige, lijkt de regering die stijl juist te willen inperken, onder meer op de volgende punten.

Als premier Blair zijn zin krijgt, mogen politieke partijen zelf kiezen wie ze benoemen in het grootste blok zetels (360 van de 600). Wakeham wilde een onafhankelijke commissie het laatste woord geven. De nieuwe Lords verliezen hun vetorecht. Ministers hoeven geen verantwoording af te leggen bij de Lords. En nieuwe leden worden niet benoemd voor vijftien jaar, zoals Wakeham wilde om ze onafhankelijk te maken.

De nieuwe Hogerhuisleden krijgen geen adellijke titel meer, maar alleen `ML' (Member of the Lords) achter hun naam. De hervormingen zouden in een overgangsperiode van tien jaar van kracht moeten worden.