Korting van 6.000 gulden op de helling

Een belastingkorting van 6.000 gulden voor herintredende vrouwen gaat waarschijnlijk niet door. Een meerderheid van de Tweede Kamer toonde zich gisteren fel tegen dit plan van de staatssecretarissen Bos (Financiën) en Verstand (Sociale Zaken).

De Kamer vindt dat de 110 miljoen gulden die met het voorstel voor de `toetrederskorting' gemoeid is, beter besteed kan worden. Kamerleden droegen diverse alternatieven aan, zoals het beter betaalbaar maken van kinderopvang, stimuleringsmaatregelen voor deeltijdwerk of het aantrekkelijker maken van de combinatie van werk en zorg. Vooral het gebrek aan goede en betaalbare kinderopvang is volgens het parlement een grote belemmering voor vrouwen om weer te gaan werken.

Het kabinet heeft als doelstelling om de arbeidsparticipatie van vrouwen te laten toenemen van 52 procent in het jaar 2000 naar 65 procent in 2010. Volgens het ministerie van Sociale Zaken is er een potentiële groep van 520.000 vrouwen beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Van hen zouden 172.000 direct een baan willen aanvaarden. Een van de maatregelen om vrouwen te stimuleren weer aan het werk te gaan, is de toetrederskorting. Het voorstel behelst dat vrouwen die een periode niet hebben gewerkt een bonus krijgen van 6.000 gulden, verdeeld over drie jaar, als ze betaald werk aanvaarden. De staatssecretarissen Bos en Verstand zeiden dat deze maatregel niet is bedoeld om alle problemen op te lossen. ,,Het moet mensen net even die drempel over helpen om een baan te accepteren'', zei Bos.

Het Kamerlid Weekers (VVD) noemde de toetrederskorting ,,het huisvrouwenlokkertje en gerommel in de marge''. Bussemaker (PvdA) en Verburg (CDA) vonden het allebei ,,zonde van het geld'', omdat het ook naar hoog opgeleide vrouwen gaat die die 6.000 gulden niet nodig hebben. Uit onderzoek van het bureau Nyfer bleek vorige maand dat laag opgeleide vrouwen nog altijd grote financiele belemmeringen ervaren om te gaan werken. Zij gaan er, doordat kinderopvang duur is, niet of nauwelijks op vooruit als ze gaan werken. Soms moeten vrouwen zelfs `betalen om te werken', aldus Nyfer. Bussemaker en Verburg vinden dat het geld gerichter voor deze groep moet worden ingezet.

De toetrederskorting is niet alleen bedoeld voor herintredende vrouwen, maar moet ook gaan gelden voor mensen die langer dan een jaar van de bijstand leven of anderszins langdurig op een uitkering waren aangewezen. De korting maakt deel uit van fiscale maatregelen voor het begrotingsjaar 2002 die volgende week in de Tweede Kamer worden behandeld. Bos zegde toe alternatieven te laten doorrekenen en daar volgende week in een Kamerdebat op terug te komen.