Kamer tegen wijziging van loterijbeleid

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is tegen herziening van het loterijbeleid. Goede doelen, waaraan loterijen een deel van hun inkomsten moeten afdragen, zouden slachtoffer worden van een nieuw beleid.

Dat bleek vanmorgen tijdens een debat tussen de Kamer en de staatssecretarissen Bos (Financiën) en Kalsbeek (Justitie) en minister Jorritsma (Economische Zaken) over het kansspelbeleid. Bijna de voltallige Kamer is tegen het voornemen van het kabinet om drie nieuwe loterijen toe te laten op de kansspelmarkt. De Kamer ziet ook geen heil in het verlagen van de verplichte afdracht aan goede doelen, zoals de regering van plan is.

Het kabinet wil drie nieuwe loterijvergunningen uitgeven om de onderlinge concurrentie te vergroten. Op deze manier komen er ook meer loterijen die aan goede doelen inkomsten moeten afstaan. VVD, PvdA, CDA en D66 zijn echter bang dat de goede doelen minder geld zullen krijgen nu het kabinet het verplichte afdrachtspercentage fors naar beneden wil bijstellen. Het toevoegen van drie nieuwe loterijen zou dan onvoldoende compensatie bieden.

Het kabinet verwacht dat de markt jaarlijks nog met 8 procent zal toenemen, waardoor er niet of nauwelijks een negatief inkomenseffect voor de goede doelen zal zijn. Kalsbeek zei dat het kabinet bewust voor een ,,behoedzame benadering'' kiest en de markt de komende drie jaar goed in de gaten zal houden.

PvdA'er Barth pleitte voor een noodremprocedure. ,,Als de komende drie jaar blijkt dat de goede doelen erbij inschieten willen we alsnog met de hele operatie kunnen stoppen'', zei ze. De VVD wil eerst laten onderzoeken of er bij consumenten wel behoefte bestaat voor nog drie goede doelen loterijen. Als dat niet het geval is moet het kabinet afzien van de uitbreiding.

De SP en de kleine christelijke partijen hadden meer principiële bezwaren tegen het uitbreiden van het aantal loterijen. Zij hekelden het ontbreken van het volksgezondheidsaspect in de stukken, waardoor er geen enkele aandacht is voor risico's van gokverslaving.

De Kamer plaatste verder vraagtekens bij het waarom van de hele operatie. Met name de positie van de Staatsloterij, die in het kabinetsvoorstel ook zal moeten gaan afdragen aan goede doelen, was volgens de Kamer niet helder.