Kalsbeek wijkt niet voor VVD

Staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) legt de ongezouten kritiek van de VVD-fractie op haar asielbeleid naast zich neer. Aan de uitspraak van het Kamerlid Kamp (VVD) dat haar asielbeleid is uitgedraaid op een totale mislukking, hecht zij geen enkele waarde zolang die kwalificatie niet tot uitdrukking wordt gebracht in een motie. Dat zei Kalsbeek gisteren in de Tweede Kamer. ,,Iedereen kan altijd van alles zeggen over het gevoerde beleid, maar wat uiteindelijk telt is het stemgedrag'', aldus Kalsbeek. Ze zei ervan uit te gaan het vertrouwen van de VVD-fractie te hebben. Met de felle uitval van Kamp zei ze ,,nuchter om te gaan. Ik hecht aan inhoudelijke argumenten en ga vervolgens over tot de orde van de dag.''

Minister Korthals (Justitie) liet de Kamer in hetzelfde debat weten, ,,het volste vertrouwen te hebben in de manier waarop Kalsbeek invulling geeft aan het asielbeleid''. Maar hij sprak zich niet uit over de eerder geuite negatieve kwalificaties van zijn partijgenoten in de Tweede Kamer. Korthals: ,,Het beleid van de staatssecretaris is niet alleen ook mijn beleid, maar kabinetsbeleid. En de Kamer oordeelt over het kabinet en bewindslieden, niet andersom.''

Korthals liet verder weten niet te voelen voor het VVD-voorstel om 150 miljoen gulden over te hevelen van het asielbudget naar het budget voor veiligheid en criminaliteitsbestrijding.