KABINETSBELEID

Werd in het eerste kabinet-Kok vooral bezuinigd op de gezondheidszorg, in het tweede paarse kabinet kreeg minister Borst (Volksgezondheid) meer financiële armslag om de zorg in Nederland te verbeteren. Wat betekent dat voor de chronisch zieken?

WAO De arbeidsongeschiktheidswet is voor chronisch zieken nog steeds een heikel onderwerp, zo bleek afgelopen zaterdag tijdens het openingscongres van de Week van de Chronisch Zieken, waar gedebatteerd werd over de resultaten van acht jaar paars beleid. De WAO is in die periode op een aantal punten sterk veranderd: de uitkeringen zijn verlaagd, de keuringen zijn strenger geworden en er wordt tussentijds vaker bekeken of iemand nog recht heeft op een uitkering. Daar staat tegenover dat werkgevers met financiële prikkels gestimuleerd worden om werknemers met een handicap of chronische ziekte in dienst te houden of te nemen. Dat systeem pakt in de praktijk echter vaak anders uit voor chronisch zieken en gehandicapten, omdat de werkgever er bij voorbaat al geen heil in ziet `risicowerknemers' in dienst te nemen. ,,De suggestie wordt gewekt dat mensen met een handicap niet willen werken. Maar dat is niet waar. Het huidige beleid maakt het voor werkgevers absoluut niet makkelijk om iemand met een chronische ziekte in dienst te nemen'', zei Yolan Koster, voorzitter van het college van advies van de CG-Raad (chronisch zieken en gehandicapten), zaterdag tegen VVD-Kamerlid Frans Weekers, na zijn pleidooi voor maatregelen om de hernieuwde groei van het aantal WAO'ers af te remmen.

Collectieve verzekering Acht jaar paars heeft geen nieuw verzekeringsstelsel opgeleverd, dat leidt tot de beste zorg tegen de laagst mogelijke kosten. Wel is er veel geprobeerd, zoals de invoering van de eigen bijdrage voor medicijnengebruik. Die bijdrage werd in het tweede paarse kabinet weer geschrapt.

Nu staat een nieuwe wijziging in de steigers: de invoering van een verplichte algemene basisverzekering, waarbij het onderscheid tussen ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars gaat vervallen. ,,Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren en een basispakket aanbieden voor een betaalbare premie. Dat is vooral belangrijk voor chronische patiënten: zij hoeven dan niet méér te betalen voor hun verzekering dan hun gezonde buurman'', zei minister Borst drie weken geleden nog bij de jubileumviering van de Stichting Patiëntenfonds.

Wet voorzieningen gehandicapten Deze wet, die onder andere voorziet in aanpassing van woningen en vervoer, is veel chronisch zieken en gehandicapten een doorn in het oog. De Wvg wordt uitgevoerd door de gemeenten, die hun eigen maatstaven hanteren. Dat leidt tot wisselend beleid en rechtsonzekerheid.

Non-discriminatie wetgeving Dit is na acht jaar paars nog niet van de grond gekomen. Er ligt een wetsvoorstel bij de Raad van State om gehandicapten en chronisch zieken wettelijk recht te geven op gelijke behandeling bij werving en selectie van arbeid, voor goederen en diensten bij sport en spel en voor openbare gebouwen. Wel moeten de aanpassingskosten in verhouding staan tot het probleem dat daarmee wordt opgelost. De wet is een gevolg van nieuwe Europese richtlijnen.