Gratis hulp slachtoffers

Slachtoffers van ernstige zeden- of geweldsmisdrijven kunnen vanaf 2003 in sommige omstandigheden de kosten van juridische bijstand op de staat verhalen. De nieuwe regeling geldt voor slachtoffers die ernstig letsel hebben opgelopen als gevolg van een zeden- of geweldsmisdrijf.

Dat schrijft minister Korthals van Justitie aan de Tweede Kamer.

Van de 5.000 slachtoffers van dergelijke misdrijven zal een aantal geen beroep op die voorziening doen, verwacht Korthals. De rechtsbijstandregeling zal naar verwachting tot zo'n 500 zaken leiden. Daarvoor stelt hij 3 miljoen gulden beschikbaar. Korthals wil de rechtsbijstandsregeling voor slachtoffers invoeren omdat het ,,niet redelijk is om slachtoffers van ernstige misdrijven ook nog te belasten met de kosten voor rechtsbijstand'', zelfs als die schade achteraf op de dader verhaald kan worden.

Wie voor de regeling in aanmerking wil komen, moet een zogeheten bericht van vervolging van het openbaar ministerie kunnen overleggen.

Om rechtsbijstand voor slachtoffers mogelijk te maken, moet de Wet op de rechtsbijstand gewijzigd worden. Daarin moeten ook de specifieke omstandigheden geregeld worden waarbinnen slachtoffers een beroep op die kosten kunnen doen. Zo zal de gedupeerde bijvoorbeeld met een huisartsverklaring moeten aantonen dat hij inderdaad ernstig letsel heeft opgelopen.