Gezond verstand 1

Wat van het begin af aan gevreesd moest worden, blijkt inderdaad het geval te zijn: Bush en zijn adviseurs hebben geen duidelijk plan voor ogen hoe zij de terreur moeten bestrijden. Minstens zo verontrustend is dat Rumsfield nu waarschuwt dat hij informatie heeft dat binnenkort nieuwe aanslagen te verwachten zijn. Dat zal wel, en wij moeten geloven dat zijn inlichtingendienst razendsnel van zijn fiasco in het verleden is hersteld. Maar wat heeft het voor zin de gewone burgers aan te sporen `goed op te letten'? Dat is paniek zaaien. Laat hij de politie en geheime diensten (liefst geheime) instructies geven.

Er kan maar één reden zijn voor dit vreemde gedrag, namelijk dat hij enerzijds de aandacht van zijn militair falen wil afleiden en anderzijds de sfeer van nationalisme en blind vertrouwen die dreigt te verminderen, tracht aan te wakkeren door vooral te tonen hoe alert zijn regering is. Toch zal het gezonde verstand eenmaal de overhand krijgen, maar iedere dag dat de paniek voortduurt is verlies.

    • E.J. Dorhout Mees