De Vries negeert voordracht Wijchen

De nieuwe burgemeester van de gemeente Wijchen wordt mogelijk benoemd zonder tussenkomst van de gemeenteraad. Minister de Vries (Binnenlandse Zaken) acht zich niet gebonden aan de voordracht van de gemeentelijke vertrouwenscommissie. Op de voordracht staat slechts één kandidaat. Volgens nieuwe regels, gebaseerd op voorstellen van de de commissie Elzinga, moeten dat er twee zijn.

Wijchen is de eerste gemeente waar de burgemeestersbenoeming volgens de nieuwe procedure wordt afgewerkt. Hierbij krijgt de minister, zonder tussenkomst van de commissaris van de koningin, twee kandidaten aanbevolen. De voordracht van Wijchen bevat slechts één kandidaat, burgemeester G. Noordewier van Oostburg, omdat de tweede kandidaat zich op het laatste moment heeft teruggetrokken. Deze deed dat nadat hij van de vertrouwenscommissie had gehoord dat hij tweede op de voordracht stond. Minister De Vries wil dat kandidaten pas ná de openbare voordracht horen op welke plaats zij terecht zijn gekomen. Wijchen vindt dit een schending van de privacy. ,,Kandidaten die solliciteren, zijn vaak al werkzaam in het openbaar bestuur. Die zitten, als ze niet als eerste worden voorgedragen, niet te wachten op bekendmaking van hun naam'', aldus een gemeentewoordvoerder.

Wijchen beroept zich op een clausule in de nieuwe wet die toestaat dat er in bijzondere gevallen een enkelvoudige voordracht mogelijk is. Volgens een woordvoerster van het ministerie is die bepaling alleen van toepassing op onvoorziene omstandigheden, zoals het overlijden van een kandidaat.

Minister De Vries beslist ,,zo spoedig mogelijk'' wie burgemeester van Wijchen wordt. G. Noorderwier, de door Wijchen gewenste kandidaat, vindt dat de procedure voor burgemeestersbenoemingen aangepast moet worden. ,,Het naar buiten brengen van namen van sollicitanten is vragen om moeilijkheden. Dit zal vaker voorkomen'', aldus de PvdA'er. Het wetsvoorstel voor de benoeming van burgemeesters moet nog goedgekeurd worden door de Raad van State. Dit wetsvoorstel maakt het ook mogelijk om een referendum te houden over de voordracht van de burgemeester.