De opkomst van een computerreus

Ouders in China kopen massaal een personal computer voor hun kinderen. 94 Procent van de software is echter illegaal gekopieerd. De komst van Microsoft naar China kan dat snel veranderen.

Wie aan software in China denkt, denkt al snel aan namaak. Vandaag wordt het computerbesturingsprogramma Windows XP van Microsoft in de Volksrepubliek China gelanceerd, maar het is allang ruimschoots op de zwarte markt te verkrijgen. Voor de ingang van een computermarkt in Peking staat een man in een leren jack die het programma fluisterend te koop aanbiedt. Hij heeft het niet bij zich: ,,Het is veel te riskant om het programma hier op straat te verkopen. De politie pakt je zo op.''

Binnen blijkt het echter geen enkel probleem om voor een tientje of minder een illegale kopie te kopen. Je kunt ook iets meer uitgeven, dan krijg je een `eerste' kopie van het origineel. ,,Die doet het zeker'', belooft de verkoopster. ,,Als je minder geld uitgeeft, dan drukken ze je iets in handen dat er na een paar dagen mee ophoudt. Wie kiest voor kwaliteit, koopt bij mij.''

Volgens de in Washington gevestigde Business Software Alliance, een groep van software-ontwikkelaars, is 94 procent van alle software die momenteel in China in omloop is illegaal gekopieerd. Misschien verandert dat als China zelf een belangrijker rol gaat spelen als producent van software en de bescherming van het copyright ook voor de Chinese software-industrie belangrijk wordt. De meeste voorspellingen gaan uit van een groei in de markt voor software van zo'n 30 à 40 procent per jaar gedurende de komende vijf jaar. De grootste groei wordt verwacht in bedrijfssoftware, waar veel behoefte is aan SAP-achtige systemen die bijdragen aan een optimalisatie van zaken als voorraadbeheer en productiemanagement.

Als China's bedrijfsleven de productie niet optimaliseert, dan wordt het heel moeilijk om de open concurrentie met multinationals aan te gaan na China's toetreding tot de WTO. Dan valt de bescherming van de Chinese markt geleidelijk weg en neemt het belang van efficiëntie toe. Voorlopig is China echter nog voornamelijk groot in de productie van hardware. In software ging in het jaar 2000 zo'n 7 miljard gulden om, tegen maar liefst 60 miljard gulden in de hardware-sector.

Waar de computerbranche in de hele wereld en ook in Azië moeilijke tijden doormaakt, groeit de markt voor pc's in China nog steeds explosief. Dit jaar zal de verkoop van pc's in China naar schatting zo'n 9 miljoen stuks bedragen, in 2005 zal dat aantal gestegen zijn naar 22 miljoen stuks. Dan is China goed voor de afname van een vijfde van de wereldwijde productie van pc's. Vooral in de steden is het gebruik van pc's de laatste jaren steeds normaler geworden. Veel ouders kopen voor hun enig kind met liefde een pc, en universiteitsstudenten zijn bijna zonder uitzondering computer-alfabeet.

Vrijwel alle pc's zijn binnen China geproduceerd, hetzij door Chinese producenten of door multinationals met productiecentra in China. Met 35 procent van de markt is de Chinese firma Legend de belangrijkste maker. Veel Chinese computerfabrikanten zijn groot geworden doordat de overheid veel geld heeft gestoken in de ontwikkeling van computertechnologie. Tegelijkertijd werd de concurrentie door buitenlandse producenten beperkt gehouden door hoge importheffingen. China heeft zich zo kunnen ontwikkelen tot de grootste exporteur van computers in de regio: meer dan 40 procent van de computers in Azië en in de regio rond de Grote Oceaan is inmiddels `Made in China'. Veel multinationals verleggen hun productie van computers, chips en in mindere mate software naar China. De lonen liggen er laag en er is ruimschoots technisch geschoold personeel aanwezig om de fabrieken te bemannnen. Zo groeit China uit tot een steeds belangrijker productiebasis voor de regio.

Het land ondervindt daarbij zeker sinds de aanslagen in Amerika hinder van de wereldwijde recessie, die ook in veel landen van Azië pijnlijk voelbaar is. Het wordt minder makkelijk om pc's te exporteren, en de groei in de export vlakt dan ook af. Van een terugloop in de afzet is echter nog geen sprake, en het relatieve aandeel van China als exporteur van pc's blijft toenemen.

    • Garrie van Pinxteren