Brussel komt met plan voor groene brandstof

Eén op de vijf auto's in Europa kan op alternatieve brandstof rijden. Dit staat in een rapport over duurzame energie dat het hoofdkantoor van de Europese Unie vandaag heeft uitgebracht. De Europese Commissie wil met belastingmaatregelen het gebruik van alternatieve energie bevorderen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van biodiesel dat gemaakt is uit agrarische producten. Het stimuleren van het gebruik van deze biodiesel kan volgens de Commissie bijdragen aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Volgens het Kyoto-protocol moet de Europese Unie in 2010 deze uitstoot met acht procent hebben teruggebracht.