`Begroting cultuur gegroeid met 217 miljoen gulden'

Sinds het aantreden van Rick van der Ploeg als staatssecretaris voor cultuur is er 217 miljoen gulden bijgekomen voor cultuur. Dit is de uitkomst van berekeningen van belangenorgansiatie Kunsten '92, die vanmiddag in Den Haag werden gepresenteerd. Zelf gaat Van der Ploeg uit van een bedrag van 300 miljoen gulden structureel erbij voor de cultuurbegroting. Kunsten '92 pleit al jaren voor een procent van de rijksbegroting voor kunst en cultuur, een pleidooi dat door de PvdA is overgenomen. Volgens de interpretatie van Van der Ploeg gaat het bij een procent om 300 miljoen gulden, volgens Kunsten '92 gaat het om een miljard gulden. In het vandaag verschenen pamflet doet Kunsten '92 tien aanbevelingen voor cultuurbeleid in de komende kabinetsperiode. De organisatie pleit onder andere voor meer vrijheid van handelen voor gesubsidieerde kunstenaars en instellingen, meer cultuureducatie, meer contact tussen landelijke instellingen en lokale culturele activiteiten, versterking van particulier initiatief in de culturele sector, een duidelijke positie van het kunstvakonderwijs tussen hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs en een minister voor cultuur.