Amerika bevriest opnieuw tegoeden

De Amerikaanse regering heeft gisteren opnieuw financiële instellingen gesloten en de banktegoeden van 62 personen en bedrijven, waaronder een vermeend Arabisch telecombedrijf uit het Nederlandse 't Veld (N-H), bevroren. De instellingen en personen worden beschuldigd van het verstrekken van geld aan de organisatie van terroristenleider Osama bin Laden.

De bevriezing van de tegoeden is het vervolg op een serie economische maatregelen die vlak na de aanslagen in New York en Washington werd genomen. Ze moeten bijdragen aan de internationale strijd tegen het terrorisme en de terreurgroep van Bin Laden.

Het in Nederland gevestigde Arabische bedrijf dat op de Amerikaanse lijst van verdachte bedrijven en personen voorkomt, is niet bekend bij een Nederlandse Kamer van Koophandel. Het gaat om Barakaat Telecommunications Company limited, dat naast zijn vestiging aan de Kievitlaan 16 in het 't Veld vanuit Somalië zou opereren. De oprichter van het wereldomspannende concern zou nauwe banden hebben met Osama bin Laden. Buurtbewoners stellen dat Kievitlaan 16 een particuliere woning betreft waar in het verleden een asielzoekerscentrum was gevestigd.

De nieuwe maatregelen zijn genomen op de dag dat president Bush en premier Blair elkaar in Washington hebben ontmoet. Beiden hebben gezegd er op te vertrouwen dat de oorlog tegen het terrorisme gewonnen zal worden, ongeacht de duur van de strijd.

Volgens Bush zijn de streng islamitische heersers van Afghanistan bezig ,,ten onder te gaan'' en lopen hun ,,lui'' over. Desondanks heeft Blair aangedrongen op de inzet van andere middelen dan de luchtmacht alleen. ,,Het is duidelijk dat de strategie meer behelst dan luchtaanvallen. [..] Er zijn ook andere operaties die ondernomen zullen worden'', aldus Blair.

Militaire specialisten zijn van mening dat de grootschalige inzet van grondtroepen noodzakelijk is om een overwinning op de Talibaan te behalen. De ontmoeting met Blair maakt deel uit van een diplomatieke onderneming van Bush die beoogt de coalitie tegen de terreur te versterken.

patriottismepagina 5

hoofdartikelpagina 9

financieel netwerkpagina 13