Alternatief voorstel voor Strike Fighter

In een persoonlijke brief aan premier Kok heeft de Franse premier Jospin zich gisteren gemengd in de strijd om de opvolging van de Nederlandse F-16.

Als ,,een mogelijkheid tot samenwerking zonder weerga'' stelt Jospin dat Nederland en Frankrijk samen een nieuwe straaljager, de Rafale F4, zouden ontwikkelen, als concurrent voor het Amerikaanse project Joint Strike Fighter (JSF) en de Brits-Duitse Eurofighter.

De Rafale F4 zou geheel naar Nederlandse en Franse wensen kunnen worden ontwikkeld, schrijft Jospin. Daarbij zou met name rekening worden gehouden met toekomstige, intensieve Europese samenwerking op defensiegebied, de EVDB. De Nederlandse staat zou, aldus het voorstel, in aanvang voor deelname 200 miljoen gulden op tafel moeten leggen, waar 900 miljoen aan orders voor de Nederlandse industrie tegenover zouden staan.

Volgens een woordvoerder van Defensie neemt de Nederlandse regering voor het einde van dit jaar een beslissing of wel of niet zal worden deelgenomen aan de ontwikkeling van een opvolger voor de F16, en zo ja voor welke van de denkbare opvolgers: de Amerikaanse JSF, de Brits-Duitse Eurofighter of de Franse Rafale. Nederland kan er ook voor kiezen om af te zien van deelname en in 2007, als de aankoopbeslissing moet worden genomen, een straaljager `van de plank' te kopen. Het gaat dan om een order van ongeveer 12 miljard gulden. Omdat deelname aan ontwikkeling te zijner tijd leidt tot kortingen bij de aanschaf, is een investeringsbeslissing er in feite al een voor een der drie typen.

Het Centraal Planbureau (CPB) had onlangs geadviseerd tegen Nederlandse deelname aan de ontwikkeling van de Amerikaanse JSF, waarvan de Nederlandse industrie een sterk voorstander is. Het CPB meent dat het werkgelegenheidseffect van deze deelname te gering is in verhouding tot de 1,7 miljard gulden die de Nederlandse regering ervoor op tafel moet leggen.

Minister Jorritsma (Economische Zaken) en staatssecretaris Van Hoof (Defensie) spreken daarover vanmiddag met vertegenwoordigers van de industrie.

De aanschaf van de JSF leek zeker onder de vorige minister van Defensie, Voorhoeve. Minister De Grave en staatssecretaris Van Hoof hebben de beslissing echter politiek opengebroken. Het jongste Franse voorstel is ingegeven door de gedachte ,,dat Nederland misschien meer voelt voor een groot aandeel in een klein project, dan voor een klein aandeel in een groot project'', aldus ingewijden.

    • Raymond van den Boogaard