Akkoord over dijkverlegging

De gemeente Nijmegen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben overeenstemming bereikt over een dijkverlegging bij Lent. De Waal moet hier verbreed worden om de kans op overstromingen te verkleinen. Het rijk zal de schade vergoeden die ontstaat doordat de bouw van een nieuwbouwwijk in Lent moet worden aangepast. Ook stort het ministerie een bedrag van 200 miljoen gulden in een fonds waarmee de aanleg van een tweede brug over de Waal betaald kan worden. Door de dijkverlegging kan de bestaande Waalbrug enige tijd niet gebruikt worden.