`Werkgevers te passief bij zieke werknemers'

Werkgevers doen te weinig om zieke werknemers weer aan het werk te helpen. Zij stellen zich vaak te passief op, zo constateren bedrijfsartsen. Maar ook de werknemers hebben schuld, zo blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie Arbodiensten (BOA). De BOA ondervroeg driehonderd artsen. Werkgevers en werknemers buigen zich op dit moment in de Sociaal-Economische Raad (SER) over de herziening van het WAO-stelsel. Volgens de BOA werken financiële prikkels het beste. Werknemers zouden snel in inkomen achteruit moeten gaan en werkgevers zouden nalatigheid van hun kant ook financieel moeten voelen.