Veertien miljoen in eigen Fries MKZ-fonds

De provincie Friesland stort veertien miljoen gulden in een eigen noodfonds voor gedupeerden van de mond- en klauwzeeruitbraak in Ee en Anjum en omstreken. Het Nederlands Economisch Instituut berekende in opdracht van de provincie dat de totale schade als gevolg van de ziekte in noordoost-Friesland 51,6 miljoen gulden bedraagt.

Het betreft dan zowel schade geleden door veehouders, loonbedrijven en andere agrarische ondernemingen, als schade in de toeristische en recreatieve sector. Na overleg met brancheorganisaties en uitgaand van een eigen risico van dertig procent, moet een noodfonds van veertien miljoen gulden voldoende zijn, aldus een woordvoerder van de provincie. Begin 2002 wordt het fonds opengesteld. Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijk bureau.

Het Friese fonds is een aanvulling op een eerder dit jaar ingesteld landelijk noodfonds. Dit is bestemd voor ondernemers wegens gederfde inkomsten. Het landelijk fonds betaalt alleen uit aan bedrijven die failliet dreigen te gaan door mond- en klauwzeer. Daarnaast is er een aparte vergoeding van het ministerie van Landbouw voor boeren wier veestapel geruimd is. De Friese regeling is gemeld bij de Europese Commissie.

Volgens de provincie hebben verschillende geruimde bedrijven problemen ondervonden met hun nieuw aangeschafte veestapel. In een aantal gevallen werden koeien ziek en gingen ze dood, doordat ze niet konden gedijen in de nieuwe omgeving.