Staten weigeren akkoord Microsoft

De helft van de achttien Amerikaanse staten die softwareproducent Microsoft hebben aangeklaagd, wijst de schikking af die het ministerie van Justitie en Microsoft eind vorige week hebben bereikt om de dominantie van het bedrijf te beperken. Daardoor zal de inmiddels drie jaar slepende zaak opnieuw voor de federale rechter komen.

De negen staten die wel akkoord zijn, hebben hun goedkeuring verleend nadat enkele wijzigingen in de schikking werden doorgevoerd. Staten die nu tegen zijn, gaan misschien nog overstag als ook aan hun wensen wordt voldaan, zo voorspellen deskundigen.

De groep tegenstanders van het akkoord vindt dat Microsoft nog altijd ,,te veel monopolie-macht heeft''. De deal is volgens hen goed, maar niet goed genoeg. De staten die de schikking niet hebben getekend zijn onder meer Californië, Massachusetts, Florida, West-Virginia en Kansas.

Advocaten van Microsoft hebben inmiddels laten weten dat ze niet bereid zijn verdere aanpassingen in het akkoord door te voeren. ,,De schikking is aan het einde gekomen'', verklaarde een jurist van het concern. Hij wilde echter niet uitsluiten dat opnieuw de onderhandelingen geopend kunnen worden met de niet-ondertekenaars.

De zaak draait om de dominantie van het computerprogramma Windows dat Microsoft in 1985 lanceerde. Op circa negen van de tien computers wereldwijd is dit systeem te vinden. Microsoft heeft aan de nieuwe versies van het besturingssysteem Windows elke keer meer gebruikerssoftware gekoppeld. Voorbeelden daarvan zijn internetbrowsers (internet Explorer) en in de laatste versie, Windows XP, ook programmatuur voor videobeelden en geluid.

Door de inbedding van deze gebruikerssoftware zet Microsoft volgens deskundigen concurrerende software-ontwikkelaars buiten spel. Zo is de tekstverwerker Wordperfect zo goed als verdwenen ten faveure van Word van Microsoft. Maar ook het internetbladerprogramma Netscape is door Explorer vrijwel van de markt gedrukt.

In de schikking is overeengekomen dat Microsoft voortaan technische informatie moet verstrekken aan concurrenten, zodat de software die zij ontwikkelen beter kan aansluiten op Windows. Verder kan het softwarebedrijf de bouwers van computers niet meer dwingen uitsluitend programma's van Microsoft op te nemen.

De schikking in de VS heeft geen invloed op het onderzoek dat de Europese Commissie heeft ingesteld naar het monopoliegedrag van Microsoft in Europa. Brussel startte vorig jaar een onderzoek naar machtsmisbruik. Dat gebeurde na beschuldigingen dat Microsoft zijn overheersende positie met besturingssoftware heeft misbruikt. Microsoft zegt binnenkort met materiaal te komen dat het tegendeel bewijst.