Ruzie KvK Limburg over privétransactie

Een conflict over de aankoop van een dienstauto voor voorzitter W. Blind, de mogelijke bevoordeling van een adviesbureau en het gebruik van een appartement als kantoor van de voorzitter staan aan de basis van de bestuurscrisis bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg. Bronnen binnen het bestuur van de Kamer en de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) bevestigen dat dit voor de LWV-vertegenwoordigers in het bestuur van de Kamer mede de reden was om in mei dit jaar het vertrek te eisen van Blind.

Tot nu toe was bekend dat Blind door de LWV, namens wie hij in het bestuur verkozen is, formeel verantwoordelijk werd gehouden voor ongeoorloofde investeringen in onroerend goed door de Kamer. Dat leidde vorig jaar tot ingrijpen van staatssecretaris Ybema (Economische Zaken). De LWV-vertegenwoordigers stapten in mei op omdat Blind weigerde te vertrekken.

In gesprekken tussen Blind en LWV-voorzitter J. Nijhuis kwamen dit voorjaar ook andere verwijten dan de kritiek van Ybema aan bod. Blind, tot mei 1999 voorzitter topman bij de SNS-bank, bleek zijn privé-auto voor 110.000 gulden aan de Kamer te hebben verkocht. Zelf had hij de auto vier maanden eerder voor 90.000 gulden van de bank overgenomen. Voordat het bestuur van de Kamer zich over de aanschaf kon uitspreken, was de deal gesloten. Kritiek was er ook op Blind voor het onderhands inschakelen van een adviesbureau waarin de SNS Reaal Groep een belang had, en op de vergoeding voor een extern kantoor door Blind.

Algemeen-secretaris L. Zwiers (LWV) bevestigt dat met Blind gesprekken zijn geweest over diens functioneren: ,,In zijn algemeenheid gaat het om het gebrek aan transparantie in zijn handelen, en dat op meerdere punten.'' Blind zegt dat alle besluiten gedekt zijn door bestuursbesluiten – achteraf. Een bron in de LWV-fractie: ,,Wat konden wij anders? We werden voor een fait accompli gesteld.''

`ondoorzichtig'pagina 19

    • Joep Dohmen