Rosenmöller krijgt geen steun

Een verzoek van GroenLinks om premier Kok aan de tand te voelen over de oorlog, kreeg gisteren geen steun.

,,De Tweede Kamer is er niet om de interne problemen van GroenLinks op te lossen'', meende Van Middelkoop (ChristenUnie) gisteren na afloop van een ordedebat. Daarin zag GroenLinks-leider Rosenmöller zijn hoop premier Kok in een plenair Kamerdebat aan de tand te voelen over de inzet van clusterbommen in Afghanistan, in rook opgaan.

Een bittere teleurstelling, gaf de GroenLinks-leider vanochtend toe: ,,Dit laten we niet op ons zitten, ik overweeg een interpellatiedebat aan te vragen''. Bij een zo belangrijke zaak, meent Rosenmöller, moet het mogelijk zijn regelmatig met de regering te spreken. Alleen D66 bleek dat in de Kamer met GroenLinks eens. Bij de andere partijen leefde een geheel andere perceptie van Rosenmöllers streven.

Het is namelijk niemand ontgaan dat het bij GroenLinks rommelt over de steun van de fractieleider aan de oorlog: handtekeningenlijsten van verontwaardigde leden dwarrelen neer op de fractieburelen, GroenLinks daalt in de peilingen en gisteren heeft zich een tweede fractielid aangediend dat de bombardementen niet meer steunt. ,,Er komt te weinig respons komt op onze voorstellen voor humanitaire corridors en een bombardementspauze'', vindt Kamerlid Van Gent.

De verdedigingsstrategie van Rosenmöller bestaat onder andere uit de herhaalde verzekering, dat GroenLinks in de Kamer de zaak op de voet zeer kritisch volgt. Een beetje onvoorzichtig had hij in meerdere tv-programma's aangekondigd, dat premier Kok deze week met hem te stellen zou krijgen. Maar juist dát bleek een meerderheid hem gisteren niet te gunnen – al bleef de argumentatie tijdens het ordedebat zakelijk.

Weisglas (VVD): alsjeblieft niet elke week een plenair debat over Afghanistan. Koenders (PvdA): er zijn geen nieuwe feiten. Verhagen (CDA): wachten met een debat totdat meer duidelijk is over de inzet van Nederlandse militairen.

Met huiver herinnerden de Kamerleden aan de zeer talrijke debatten rond Kosovo in 1999, ook vaak op verzoek van GroenLinks. Maar aan die bombardementen nam Nederland tenminste nog zelf deel, aan die op Afghanistan niet. De regering heeft de Kamer beloofd elke week een brief te schrijven over de gang van zaken rond de internationale terreurbestrijding. Zolang er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, moet dat maar voldoende zijn was de redenering van de meerderheid.

Zelfs een Kameroverleg met Kok kon er niet vanaf, bleek in een ingelaste procedurevergadering van de Kamercommissie buitenland, al streek de VVD daar de hand over hart. Koenders had in de plenaire vergadering Rosenmöller nog een reddingsboei toegeworpen: heropening van de begrotingsbehandeling buitenland, over de clusterbom. Maar dat was Rosenmöller nu juist weer te min.

Eerder had hij de gelegenheid voorbij laten gaan, de clusterbom ter sprake te brengen toen premier Kok minzaam antwoordde op vragen van Verhagen (CDA). Die gingen over Koks zelfuitnodiging voor een dinertje van de Britse premier zondag. Niet afkeer van een onderonsje van de grote drie over Afghanistan had hem daartoe gedreven, verzekerde de premier, maar het streven dat Nederland niet ,,onder de streep'' van onbeduidendheid zou raken, toen andere landen in de loop van de dag op dat dinertje verschenen.

Opvallend was dat in de Kamer gisteren de SP, de enige partij die vierkant tegen de oorlog is, alle steun aan Rosenmöllers ordevoorstel onthield. SP'er Van Bommel eiste wel hoofdelijke stemming voor een motie tegen de bombardementen van eigen hand. Uitslag: 134 stemmen tegen, waaronder de GroenLinks-dissidenten; vijf (allen SP) voor.

    • Raymond van den Boogaard