Rebellen Burundi ontvoeren leraren en schoolkinderen

Burundese rebellen hebben gisteren naar schatting tachtig leerlingen en onderwijzers ontvoerd van een basisschool in de oostelijke provincie Ruyigi, op ruim honderd kilometer afstand van de hoofdstad Bujumbura. Sinds vorige week donderdag een overgangsregering geïnstalleerd werd als onderdeel van een vredesplan, neemt het geweld in het door burgeroorlog geteisterde land alleen maar toe.

Hutu-rebellen vermoordden maandag op twee plaatsen 35 burgers. Eerst werden in de provincie Ruyigi drie auto's overvallen. Elf mensen kwamen om het leven door kogels of doordat hun auto in brand werd gestoken. Vijf passagiers raakten gewond, maar wisten te ontsnappen.

Later op de dag vielen de rebellen een gemeenschap aan in de zuidelijke provincie Bururi. Ze vermoordden 24 bewoners, onder wie het dorpshoofd en het volledige gezin van de directeur van het plaatselijke gezondheidscentrum. Afgelopen weekeinde hadden ze ook al drie soldaten gedood.

De verwachtingen waren bij het ingaan van het vredesplan vorige week toch al niet hoog gespannen, maar de geweldsgolf van de laatste dagen heeft ook de laatste restjes optimisme in Bujumbura weggevaagd. De Zuid-Afrikaanse ex-president Nelson Mandela die in Burundi als bemiddelaar optreedt, sprak vorige week de hoop uit dat twee radicale rebellenorganisaties van Hutu's zich alsnog achter de vredesregeling zouden scharen. Een Zuid-Afrikaanse troepenmacht van 700 man moet in Burundi de Hutu-politici beschermen die na jaren van ballingschap terugkeren naar hun land.

Ruim een jaar geleden sloten negentien Burundese partijen onder grote internationale druk een vredesakkoord. Na moeizame onderhandelingen kon vorige week met de uitvoering worden begonnen. Er is een overgangsregering gevormd, die wordt gedomineerd door de belangrijkste Tutsi-partij Uprona en de grootste Hutu-partij Frodebu. Het leger dat voornamelijk uit Tutsi's bestaat, moet zodanig worden hervormd dat Hutu's en Tutsi's gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. Maar de Hutu-rebellen vinden dat de hervormingen niet ver genoeg gaan.

Burundi wordt al dertig jaar geplaagd door politieke instabiliteit gepaard met etnische zuiveringen. Daarbij zijn de afgelopen tien jaar zeker 200.000 mensen gedood. Hutu's vormen 85 procent van de bevolking maar de Tutsi's hebben de macht in handen.