`Plundering aarde leidt tot rampen'

De mensheid plundert de aarde met ongekende snelheid en op een nooit eerder vertoonde schaal. Als daarin niet snel verandering komt, roept de wereld een vloedgolf van rampen over zich af. Die conclusie trekken de Verenigde Naties in hun jaarlijkse Wereldbevolkingsrapport over het jaar 2001.

De organisatie wijst erop dat de wereldbevolking tussen nu en 2050 naar verwachting met meer dan de helft zal groeien tot 9,3 miljard mensen. Die toename komt volledig voor rekening van de ontwikkelingslanden die nu al niet op duurzame manier hun hulpbronnen gebruiken. Aan water zal een dramatisch tekort ontstaan, voorspellen de VN. In 2050 zal bijna de helft van de wereldbevolking in landen leven die niet kunnen voldoen aan de dagelijkse behoefte van vijftig liter per persoon. Nu al hebben 1,1 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater en die situatie wordt alleen maar erger, omdat water overal ter wereld op een ongekende schaal wordt verbruikt en vervuild.

Op de zeeën wordt zo'n geweldige aanslag gepleegd, waarschuwen de VN, dat een kwart van de vegetatie over een kwart eeuw zal zijn verdwenen, als er niets gebeurt. Globalisering van de handel heeft geleid tot grotere welvaart, maar ook de mondiale ongelijkheid vergroot.