Nieuwe lijmpoging college Gelderland

Oud-commissaris van de koningin Henk Vonhoff en voorzitter van de HBO-raad Frans Leijnse zullen proberen de bestuurscrisis in Gelderland op te lossen. Op verzoek van het college van Gedeputeerde Staten (GS) brengen ze binnen een week advies uit.

Dat heeft de provincie vandaag bekendgemaakt. Gelderland wordt na een ruzie over het evenementenbeleid bestuurd door een minderheidscollege van CDA en VVD. Eerdere pogingen om de breuk te lijmen zijn mislukt. Op initiatief van commissaris van de koningin J. Kamminga zijn nu twee `wijze mannen' gezocht.

Kamminga zelf raakte vorig week in opspraak toen bleek dat de nieuwe inrichting van zijn werkkamer en die van zijn griffier was gegund aan een relatie van hem. Dat zou ook in strijd zijn met de Europese regels. GS beantwoordde hierover gisteren vragen van de SP-fractie in Provinciale Staten.

Volgens het college heeft de provincie niet in strijd met de Europese regels gehandeld. De inrichting van de werkkamers was uit een openbaar aanbestede opdracht voor renovatie van het gehele provinciehuis gelicht. Volgens GS moeten de twee werkkamers als ,,monumentaal'' worden gezien en was het daarom toegestaan de inrichting aan een ander gerenommeerd bedrijf te gunnen.

GS wijst de beschuldiging van `vriendjespolitiek' van de hand, omdat Kamminga zich zich niet met de aanbesteding heeft bemoeid. Het besluit is genomen door de griffier en de inmiddels teruggetreden gedeputeerde W. Scheerder.