Margreeth de Boer

Horn volgt het Kamerlid Margreeth de Boer op, die gisteren is geïnstalleerd als interim-burgemeester van Leeuwarden. De Boer zat sinds 1998 in de Tweede Kamer en was daar onder andere voorzitter van de prestigieuze vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. Voor haar Kamerlidmaatschap was De Boer minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. In Leeuwarden is zij de opvolger van de afgetreden burgemeester Loeki van Maaren.