Ivo van Hove dreigt op te stappen

Ivo van Hove stapt op als directeur van het Holland Festival als staatssecretaris Van der Ploeg niet meer subsidie geeft. ,,Dan kan er volgend jaar geen Holland Festival zijn.''

,,Als Van der Ploeg vasthoudt aan de subsidie van vier miljoen gulden, stop ik ook en kan er volgend jaar geen Holland Festival zijn.'' zegt Ivo van Hove, directeur van het Holland Festival.

Het festival verkeert in een crisis sinds dit weekeinde het bestuur aftrad. Het bestuur zegt niet langer te kunnen functioneren omdat subsidiegever F. van de Ploeg (Cultuur) het festival te lang aan het lijntje zou hebben gehouden; hij een nieuw plan eist terwijl het bestuur al verschillende keren nieuwe plannen heeft ingediend; en hij de subsidie niet wil verhogen, terwijl zijn eigen commissie-Sorgdrager adviseerde om de subsidie geleidelijk te verhogen tot 10 miljoen gulden na 2004.

Als Van der Ploeg zich bedenkt en alsnog meer geld geeft, is het dan al te laat om volgend jaar een festival te organiseren?

,,Dat is inderdaad onmogelijk op deze termijn. In dat geval zal ik een onvolwaardig festival moeten maken. Ik heb al enkele grote internationale co-producties geboekt die in dat geval wel in juni in Amsterdam te zien zullen zijn. Het is echter de vraag of dit onder de vlag van het Holland Festival gebeurt.''

Van de Ploeg wil een nieuw beleidsplan zien voor hij geld geeft. Waarom schrijft u zo'n plan niet?

,,Waarom wel? We hebben al een nieuw beleidsplan geschreven, en dat aangepast aan de wensen van de commissie-Sorgdrager. Ik heb daar niets aan toe te voegen. Ik weet echt niet wat ik nu nog zou moet opschrijven. Concretere plannen kan ik niet maken, en dus ook niet opschrijven, zolang ik geen zekerheid heb over de financiering ervan.''

Van der Ploeg schrijft in een brief aan het bestuur over uw positie. Hij wil een ,,heroverweging van de inhoud en de leiding van het Holland Festival.'' Totnutoe was hij altijd fan van u. Heeft u het gevoel dat hij nu ook aan uw stoelpoten zaagt?

,,Ik geloof niet dat het om mij persoonlijk gaat. Als mijn persoon een belemmering is, treed ik meteen af.''

Door de bestuurscrisis lijkt het alsof dit alleen een geldkwestie is. Maar er is al jaren kritiek op u en uw festival, dat matige producties zou laten zien, grandeur zou missen, en te weinig aan muziek en dans zou doen. Dat ligt toch niet alleen aan geldgebrek?

,,Ik vind van wel. Ik heb de komst van grote regisseurs en belangrijke opera's moeten afzeggen omdat ik simpelweg de rekening niet kon betalen. Wat het gebrek aan muziek en dans betreft; ik ben juist aangesteld om theater en muziektheater tot zwaartepunt van het festival te maken. Om muziek en dans te versterken willen we gespecialiseerde programmeurs aantrekken, maar ook dat kost geld.''

Een festival moet toch niet alleen de geijkte grote namen boeken die alle Europese festivals al hebben? Het is toch uw taak om nieuw talent, de grote namen van morgen, te vinden?

,,Grote namen heb je nodig voor het grotere kader. Maar in het grote-zaaltheater vind je doorgaan niet de vernieuwers. Daarnaast heb ik natuurlijk wél nieuw talent gevonden. Ik was de eerste die regisseurs als Romeo Castellucci, Richard Maxwell en Federico León boekte. Daarna zijn ze pas alle andere festivals afgegaan. Componist Heiner Goebbels had ik vrij vroeg. De komst van Declan Donnellans Boris Godoenev was dit jaar een belangrijke vangst. Dat we overlappingen hebben met andere festivals komt ook doordat we uit geldgebrek veel moeten co-produceren.''

In de commotie rondom het Holland Festival heeft u zich opvallend afzijdig gehouden; terwijl uw baan ook op de tocht staat. Was dat beleid, om u uit de wind te houden?

,,Nee. Dit is duidelijk een zaak van het bestuur. Het bestuur is afgetreden, niet ik. Financiële kwesties, administratieve zaken zijn sowieso voor het bestuur. Ik houd me met het artistieke beleid bezig.''

In juni, bij de presentatie van het rapport van de commissie-Sorgdrager was u ook afwezig. Bestuursvoorzitter H.D. Tjeenk Willink voerde het woord. Dit versterkte de kritiek op uw vermeende absenteïsme. U zou geen tijd hebben voor het festival omdat u tevens directeur bent van Toneelgroep Amsterdam.

,,Ik was gewoon op vakantie. De presentatie van het rapport was twee maanden uitgesteld, en ik had al een vlucht geboekt. Achteraf heb ik er natuurlijk spijt van dat het zo gegaan is.''

    • Wilfred Takken