Imam Haselhoef

De gewijzigde waardering in de media voor Imam Haselhoef is opmerkelijk. Na één bekentenis zijnerzijds is hij veranderd van imam in `imam' en van een gewaardeerde spreker tot zelfbenoemde spreekbuis.

Het lijkt mij veeleer dat de desbetreffende journalisten hun huiswerk niet hebben gedaan en niet vooraf de representativiteit van hun bron hebben getoetst.

Het nu zo radicaal laten vallen van Haselhoef roept het statement in herinnering dat de Schotse filosoof, historicus en letterkundige David Hume meegaf aan boek drie van zijn Treatise: ,,Moral distinctions not deriv'd from reason.''

    • Leo Michels