Experiment

Aan het eind van de cursus Powerpoint ben ik als een kind zo blij dat ik de punten van een opsomming kan laten opkomen en verdwijnen. Overmoedig geworden wil ik ook nog iets anders uitproberen. Bij sommige presentaties komt de informatie uit alle hoeken aanvliegen of landt na een sierlijke pirouette. Eigenlijk vind ik dat onzin, maar och, laat mij nou ook eens.

Ik kies willekeurig een mogelijkheid en wacht af. Uit de computer komen knetterende geluidjes. Het scherm verduistert en licht weer op: ik heb vast iets heel flitsends ingevoerd. Het geknetter verhevigt. Een collega vraagt wat ik aan het doen ben. ,,Een experiment'', zeg ik.

Dan pas zien we het lekkende plafond. Er ligt al een flinke plas en de apparatuur is drijfnat. Deemoedig waarschuw ik de cursusleider.

    • Ineke Holierhoek