Eerste Kamer stemt in met gebruik foetussen

De Eerste Kamer gaat er mee akkoord dat foetussen die resteren na miskraam of abortus worden gebruikt voor transplantatie van onderdelen, voor het aanmaken van vaccins en voor onderzoek en onderwijs. Ook het CDA stemde voor het wetsvoorstel van minister Borst (Volksgezondheid). In de Tweede Kamer keurde die partij de wet af. ChristenUnie en SGP stemden tegen. Het gebruik van een foetus is wel aan voorwaarden gebonden. Zo moet de moeder toestemming geven en mag de foetus niet ouder dan 24 weken zijn of nog leven.