Conflict over lastenverlaging

De organisaties van werkgevers en het kabinet zijn vanmorgen in conflict gekomen over extra lastenverlichting in ruil voor loonmatiging. Het kabinet bood aan eventueel een specifieke lastenverlichting in te zetten als werknemers er volgend jaar in koopkracht op achteruit dreigen te gaan. Voor de werkgevers is dit onvoldoende. Zij eisen een algemene verlaging van de sociale premies.

De ministers Zalm (Financiën), Jorritsma (Economische Zaken) en Vermeend (Sociale Zaken) spraken vanmorgen beurtelings met de werkgevers en de vakbonden, vooruitlopend op het Najaarsoverleg, volgende week donderdag. Werkgeversvoorzitters Schraven (VNO-NCW) en De Boer (MKB-Nederland) zijn ontevreden over het bod van het kabinet. Loonmatiging en lastenverlichting zullen in verband met de verslechterende economische situatie de voornaamste onderwerpen zijn tijdens het overleg tussen sociale partners en het kabinet.

Het kabinet is volgens bronnen in Den Haag bereid een lastenverlichting door te voeren als de CAO-loonstijging onder de verwachte inflatie van 2,25 procent uitkomt: ,,Het is de bedoeling dat niemand volgend jaar in koopkracht in de min schiet.'' Tot dusver heeft het kabinet steeds geweigerd premies of belastingen te verlagen, omdat volgend jaar al voor 3 miljard gulden aan lastenverlichting is afgesproken. Lastenverlichting voor iedereen, ter compensatie van centrale afspraken over loonmatiging, is voor het kabinet niet aan de orde, volgens ingewijden. De extra lastenverlichting is alleen bedoeld voor sectoren waarin de economische situatie veel slechter is dan gemiddeld.

Schraven en De Boer vinden dat voor een structurele lastenverlichting de miljardenoverschotten uit de sociale fondsen waaruit de WW en de WAO worden betaald moeten worden aangesproken. De slechte economische situatie maakt ingrijpen van de overheid noodzakelijk, zeggen zij.