Bush eist concrete steun van coalitie

De Amerikaanse president Bush heeft de internationale coalitie tegen het terrorisme gisteren opgeroepen tot het verlenen van meer concrete steun.

,,Een coalitiepartner dient meer te doen dan het uitdrukken van medeleven'', aldus Bush na een ontmoeting met de Franse president Chirac. Coalitiepartners zouden ook moeten ,,presteren''.

Tegenover de leiders van zeventien Oost-Europese landen zei Bush, via een beeldverbinding per satelliet, dat terroristenleider Osama bin Laden niet alleen probeert de beschikking te krijgen over chemische en biologische wapens, maar ook over nucleaire wapens. Bush sprak de leiders van zeventien Oost-Europese landen toe, die in Warschau samenkwamen om over de aanvallen op Afghanistan te praten. De staatshoofden betuigden hun steun aan het westen en de VS. ,,Wat het Amerikaanse volk overkomen is, kan iedere natie overkomen'', aldus de Poolse president Kwasniewski.

Bush gaf geen toelichting bij zijn vermoeden over directe nucleaire dreiging. Concrete aanwijzingen dat Bin Laden en zijn terreurgroep Al-Qaeda nucleaire wapens ontwikkelen, zijn voor zover bekend afwezig. Volgens specialisten op dat gebied is noch Bin Laden noch de Talibaan, de streng islamitische heersende organisatie in Afghanistan, daartoe in staat.

De Amerikaanse minister van Defensie, Rumsfeld, stelde gisteren dat de steun aan de oppositionele troepen van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan gestaag groeit, maar dat nog veel tegenslagen moeten worden verwacht. ,,Het zal geen rustige opmars langs de frontlinies worden'', aldus Rumsfeld. ,,Zo is het nu eenmaal en dat hebben we te accepteren.'' Enkele dagen geleden sprak Rumsfeld nog van `meetbare' overwinningen op de Talibaan.

De uitspraken van president Bush en minister Rumsfeld duiden erop dat de Amerikaanse regering zich zorgen maakt over de vermindering van de steun in de wereld voor de bombardementen op Afghanistan die nog altijd aanhouden.

Italië heeft de Verenigde Staten vandaag 2.700 manschappen toegezegd. Volgens de Italiaanse minister van Defensie zal daarvan slechts een klein deel worden ingezet bij actieve oorlogshandelingen. Ten minste duizend manschappen zullen zich bezighouden met humanitaire missies. Gisteren maakte de Duitse regering bekend 3.900 militairen en hulpverleners ter beschikking te stellen voor operaties in Afghanistan. Ook de Franse president Chirac heeft gisteren gezegd te willen overwegen of Frankrijk meer troepen kan sturen dan de tweeduizend die het land de VS al heeft toegezegd. Opiniepeilingen hebben echter uitgewezen dat de Fransen steeds minder overtuigd raken van de militaire actie in Afghanistan.

De Talibaan heeft een neef van de vorige week geëxecuteerde krijgsheer Abdul Haq onlangs gevangen genomen en terechtgesteld. Dat hebben familieleden van de man, Izzatullah, vandaag bevestigd. Izzatullah was vorige maand samen met Haq en enkele anderen Afghanistan heimelijk binnengetrokken in een poging verdeeldheid te zaaien onder de Pathaanse aanhang van de Talibaan.