British Airways kent hoge risicofactor

British Airways kampt met een dubbel hefboomeffect. Zowel op operationeel als financieel gebied staat de luchtvaartmaatschappij onder zware druk. Het hoge niveau van de vaste kosten betekent dat lagere passagiersaantallen op transatlantische vluchten die zorgen voor 40 procent van de omzet de winst vermorzelen. In het tweede kwartaal deed een omzetdaling van 6,5 procent de operationele winst van British Airways (BA) met 66 procent omlaag duikelen. Bovendien heeft BA grote schulden uitstaan. Het nettorisico schulden plus verplichtingen krachtens leasecontracten voor vliegtuigen bedraagt ongeveer 85 procent van de bedrijfswaarde van 10 miljard pond sterling.

BA poogt heldhaftig het hoofd boven water te houden. Het concern heeft in zijn routenetwerk gesnoeid en personeel ontslagen. De capaciteit in de winterperiode is teruggebracht. Er is geen dividend uitgekeerd. BA heeft ook zijn beschikbare kasreserves van 1,1 miljard op 1,9 miljard pond sterling gebracht. Dat moet ervoor zorgen dat BA dat er naar eigen zeggen 2 miljoen pond per dag doorheen jaagt de verliezen en de verplichtingen enige tijd kan blijven dragen.

Deze liquiditeit is misschien ook de verklaring voor de goede koersprestatie. Oppervlakkig gezien lijkt BA aanmerkelijk overgewaardeerd. Laten we eens veronderstellen dat BA in het jaar tot 31 maart 2002 een winst van 1 miljard pond behaalt vóór rente, belastingen, afschrijvingen en lease-betalingen. Vermenigvuldig dat bedrag met een factor 10 en je krijgt een bedrijfswaarde van 10 miljard pond. Trek daar de financiële risico's geschat op ongeveer 8,8 miljard pond aan het eind van dit jaar vanaf en je houdt een marktwaarde van 1,2 miljard pond over ofwel 110 pence per aandeel.

Beleggers lijken te denken dat BA niet alleen door de inzinking heen zal komen, maar ook als een van de winnaars van het slagveld van de Europese luchtvaartindustrie tevoorschijn zal komen. Dat kan misschien waar zijn, nu is echter nog niets zeker. Er kleven vele risico's aan het aandeel. Beleggers die niettemin een belang in het concern willen nemen, doen er waarschijnlijk beter aan converteerbare obligaties te kopen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Jonathan Ford