Asielbeleid van Kalsbeek onder vuur van VVD

Minister Korthals van Justitie (VVD) neemt staatssecretaris E. Kalsbeek (PvdA) in bescherming tegen felle kritiek van de VVD-fractie in de Tweede Kamer op haar asielbeleid. Een voorstel van de VVD om 180 miljoen gulden uit het asielbudget over te hevelen naar criminaliteitsbestrijding, wijst Korthals af. Voor de financiering van het asielbeleid loopt een aparte geldstroom van het ministerie van Financiën naar Justitie, en volgens Korthals mag geld van dat budget niet zomaar worden overgeheveld naar de justitiebegroting.

VVD-woordvoerder Kamp trok gisteren tijdens het debat over de begroting van justitie ongemeen fel van leer tegen het asielbeleid van Kalsbeek. Hij verweet haar onder meer ,,gebrek aan visie, enthousiasme en overtuigingskracht'', dit tot grote woede van PvdA-woordvoerder Van Heemst, die de uitlatingen van Kamp 'zielig' noemde. De greep uit de kas van Kalsbeeks asielbudget noemde Van Heemst ,,de staatssecretaris een loer draaien.''

Van Heemst vond het laf dat Kamp na deze tirade niet ook het vertrouwen in de staatssecretaris opzegde. GroenLinks-woordvoerster Halsema wees er op dat het functioneren van de staatssecretaris ook terugslaat op Kamps partijgenoot Korthals. Van de Camp (CDA) verweet de VVD geen ruggengraat te hebben.

De VVD wil op een budget van 3,6 miljard gulden voor asielbeleid 5 procent overhevelen naar criminaliteitsbestrijding. Dat komt neer op geld uit de portefeuille van Kalsbeek overhevelen naar die van Korthals, zo reageerde woordvoerder Van Oven van de PvdA.

,,Een genante vertoning tussen twee regeringspartijen'', noemde D66-woordvoerder Dittrich vanochtend het conflict tussen PvdA en VVD. Want voor de aanval van Kamp op de staatssecretaris had de PvdA'er Van Oven ook forse kritiek op minister Korthals. Hij, en zijn voorganger Sorgdrager, hebben volgens Van Oven zeven jaar lang gedoogd dat Nederland zich kon ontwikkelen tot 'buutplaats' van vooral Afghaanse oorlogsmisdadigers. Hij noemde Nederland ,,aantrekkelijk voor oorlogsmisdadigers die ergens asiel zoeken. Want de kans dat zij hier vervolgd worden is praktisch nul.''

Op de vraag of de VVD het asielbeleid zo belangrijk vindt dat ze na de verkiezingen bereid is om daar een staatssecretaris voor te leveren, reageerde Kamp afhoudend. Een staatssecretaris moet resultaten behalen, betoogde hij. ,,En als een staatssecretaris te maken heeft met een linkse meerderheid, kan die ook maar het beste deel uitmaken van die linkse meerderheid. Anders wordt hij iedere week naar de Kamer geroepen en door parlementariërs als Dittrich en Van Heemst weer teruggestuurd.''