Zonder diploma

Met triomfalistische ijver hebben de actualiteitenrubrieken zich gisteren gestort op de ontmaskering van imam Haselhoef. Nou ja, ontmaskering, hij is eerlijk geweest over zijn antecedenten en voor er een artikel in Algemeen Dagblad verscheen, maakte niemand zich daar druk over. Die prachtige Efteling-tulband met baard en die helder uitgesproken zinnen waren genoeg. De meeste imams spreken niet of nauwelijks Nederlands, laat staan dat ze voor de televisie discussiëren.

Heeft iemand pastor Jos Brink al eens om zijn diploma gevraagd? En zou het antwoord op die vraag ons wijzer maken?

,,Als het om een predikant gaat in Nederland, is het eenvoudig: je volgt een predikantenopleiding en wordt benoemd'', zei NCRV'er Frank Du Mosch in Netwerk. Hij zou in de Bijlmer moeten rondkijken naar al die zelfbenoemde charismatische predikanten en voorgangers. Ook regelmatig voor de tv geraadpleegd. De wereld is vergeven van ongediplomeerde voorgangers, van wie sommigen miljoenen aanhangers hebben. Voor een Amerikaanse of Latijns-Amerikaanse tv-dominee is verkoopkunst belangrijker dan een theologie-diploma dat bij de universiteit te koop is, met doctorstitel.

Eerst zochten de overheid en de media naar een woordvoerder voor álle allochtonen. Die werden vertegenwoordigd door het Nederlands Centrum voor Buitenlanders. Al gauw bleek dat immigranten onderling sterk verschillen. Hé, er waren veel moslims bij. Toen ontstond de zoektocht naar een vertegenwoordiger van de moslims. Die bestaat niet.

Gisteren zag ik weer voorzitters van onduidelijke organisaties, zoals de ,,stuurgroep islam en burgerschap''. En allemaal draaiden ze hun pirouettes, lieten ze Haselhoef vallen alsof ze voor het eerst hoorden van zijn achtergrond. P. Nurmohamed, voorzitter van de ,,Nederlandse moslimraad'' was in 2 Vandaag vol kritiek. Eerst zei hij dat voor hem ,,het papiertje'' niet ter zake deed. Hij had geen twijfels gehad over Haselhoef. Maar nu vroeg hij zich af wat hij nog meer achterhoudt. Later op de avond was de ruzie weer voorbij. In Netwerk zei Haselhoef dat zowel de voorzitter als de secretaris van de Nederlandse moslimraad hadden gezegd dat hij mocht voorgaan. ,,Dat zegt dus de centrale moslimorganisatie'', zei Du Mosch goedgelovig.

De vertegenwoordiger van het COC zegde de afspraak met Haselhoef af: ,,niet meer representatief''. Alsof er een COC voor moslims bestaat. Spreekt het COC wel voor alle homo's?

Haselhoef is twee weken met verlof gestuurd door zijn werkgever, het psychiatrisch ziekenhuis Parnassia. ,,Er wordt gekeken naar alle aspecten van Haselhoef'', zei de directeur.

Gisteren had een boetvaardige Haselhoef alleen zijn tulband op en daaronder een dichtgeritst lichtblauw trainingsjasje. ,,Degene die het meest weet van zijn gemeenschap gaat voor. En het hangt dus ervan af hoeveel die gemeenschap weet'', zei hij.

Op zijn eentje dacht deze autodidact het vraagstuk van de homoseksualiteit te hebben opgelost, waar de meeste moslims vijandig tegenover staan. Hij dacht een formule te hebben gevonden die bestraffing van homoseksualiteit onmogelijk maakte. In Barend en Van Dorp wilde hij alleen de doodstraf voor een hypothetisch geval van seks met vier getuigen. Dat deed zich volgens hem nooit voor. Van dark rooms en homobars is hij kennelijk niet op de hoogte.

Later maakte hij zijn excuses want hem bleek dat anderen beter over deze kwestie had nagedacht. Maar ik zie die anderen nooit op tv. Nederlandse moslim-intellectuelen willen geen imam worden maar advocaat, etnomarketeer of hoogleraar interculturele communicatie. Welke Nederlander wil nog wél geestelijke worden?

Nova had Karacaer in de uitzending, voorzitter van het Turkse Milli Görüs met tienduizenden leden. ,,Als moslims meer zijn geëmancipeerd in de samenleving dan is er minder drang om te zoeken naar een man of vrouw die de moslims vertegenwoordigt'', zei hij.

Dan zou ik ook eens kunnen kijken naar een tv-debat tussen imams, want autodidact Haselhoef is de enige die zijn nek durft uit te steken.

    • Maarten Huygen