Wet Personenvervoer

In het artikel `Verzand in goede bedoelingen' wordt betoogd dat nieuwkomers in het openbaar busvervoer weinig kans maken. Impliciet wordt geconcludeerd dat de doelstelling van een betere service aan reizigers niet lijkt te worden gehaald (NRC Handelsblad, 16 oktober).

Met de nieuwe wet hebben regionale en lokale overheden echter wel degelijk een instrument in handen om de openbaar vervoerbedrijven aan te sturen op een betere service aan reizigers. De aanbesteding komt weliswaar traag op gang, maar is geen zaligmakend onderdeel van het proces. Belangrijker is dat door de conces-siesystematiek de overheden en de vervoerbedrijven een verzakelijkte relatie met elkaar aangaan.

Bovendien is het prematuur om te betogen dat nieuwkomers weinig kans maken. De informatievoorsprong van de zittende vervoerder moet niet worden overschat. En met evenveel recht kan betoogd worden dat nieuwkomers beter dan zittende vervoerders in staat zijn om een echt vernieuwend plan te presenteren. De overheid kan vervoerders deze ruimte bieden.

Een korte periode tussen vergunning en begin van de exploitatie is inderdaad ongunstig voor nieuwkomers. Maar overheden die nieuwkomers een kans willen geven, kunnen deze periode verlengen. Datzelfde geldt voor de concessieperiode die maximaal zes jaar mag bedragen.

    • Frank Appelman
    • Hans Snel
    • Consultants Berenschot Bv