Verzet in GroenLinks

Binnen GroenLinks groeit het verzet tegen de oorlog in Afghanistan. Lokale vertegenwoordigers van de partij hebben de Tweede Kamerfractie opgeroepen de steun voor de Amerikaanse bombardementen op Afghanistan per direct in te trekken. Een brief van jongerenorganisatie Dwars waarin dit wordt gevraagd, is ondertekend onder meer de afdeling Den Haag, gemeenteraadsfractie Dordrecht, Provinciale Statenfractie Noord-Brabant en Bram van der Lek, oud PSP-kamerlid.

De ondertekenaars stellen dat aan de criteria (effectiviteit, proportionaliteit en precisie) waaronder fractievoorzitter Paul Rosenmöller de bombardementen een maand geleden goedkeurde, niet wordt voldaan. Volgens de ondertekenaars is het opsporen en berechten van Bin Laden geen stap dichterbij gekomen. Wel is er sprake van vele burgerslachtoffers.