Rwanda-Oeganda: `provocatie'

De Oegandese regering heeft generaal-majoor James Kazini bevorderd tot waarnemend legerleider – een stap die de betrekkingen met het buurland Rwanda kan belasten, juist aan de vooravond van vredesoverleg tussen de leiders van beide landen. Kazini was bevelhebber van de militaire operaties van Oegandese troepen in Congo toen zijn manschappen in 1999 bij Kisangani slaags raakten met Rwandese troepen. Rwanda heeft hem altijd verantwoordelijk gehouden voor die gevechten en Rwandese diplomaten zien de benoeming tot legerleider dan ook als een provocatie.