`Politie in de Randstad komt op peil'

De massale uitstroom van politieagenten uit de Randstad naar politiekorpsen in de provincie en naar het bedrijfsleven is tot stilstand gebracht. Tegelijkertijd komt de instroom van nieuwe agenten op gang.

Door deze twee ontwikkelingen lijken de korpsen van Utrecht, Amsterdam,Rotterdam en Den Haag langzaam weer op sterkte te komen. Dat heeft minister De Vries van Binnenlandse Zaken gisteren in de Tweede Kamer gezegd bij het debat over de politiebegroting van volgend jaar.

Een aparte Randstad-CAO, met speciale voordelen voor politieagenten in die regio, is volgens De Vries overbodig. De grote steden willen graag zo'n speciale CAO. De minister meent dat daar geen belangstelling voor bestaat bij werkgevers en werknemers.

Volgens De Vries is de politiesterkte de afgelopen jaren met 8,9 procent uitgebreid. De minister zinspeelde op een net zo grote uitbreiding in de komende regeerperiode.

Maar juist door uitbreiding van de politiemacht dreigen vooral de grote politiekorpsen in financiële problemen te komen. Zij moeten de werving en opleiding van aspirant-agenten zelf betalen. Alleen al Rotterdam verwacht daardoor volgend jaar een begrotingstekort van 20 miljoen gulden, oplopend tot 50 miljoen in de jaren daarna. Ook andere grote korpsen kampen met die problematiek, aldus een woordvoerster van het Nederlands Politie Instituut.

Het rijk verstrekt politiekorpsen voor werving en opleiding een van de toegestane korpssterkte afhankelijke vergoeding. Maar de grote korpsen willen nu meer werven dan officieel is toegestaan omdat zij de komende jaren een grote uitstroom van `babyboomers' voorzien. De Vries onderhandelt met de vier grote steden over de financieringsproblemen. Hij liet gisteren weten in die onderhandelingen de financiële reserves te betrekken die de korpsen hebben opgebouwd doordat de afgelopen jaren niet alle vacatures zijn vervuld waar geld voor beschikbaar was.

De Vries liet tijdens het debat verder doorschemeren dat hij niets voelt voor een landelijk rechercheteam, zoals onlangs werd bepleit door een commissie onder leiding van de Amsterdamse plaatsvervangend korpschef Joop van Riessen.

De Vries vindt het juist van belang dat de recherche op lokaal niveau kwalitatief goed uitgerust is omdat ook de criminaliteit volgens hem niet landelijk, maar lokaal georganiseerd is. ,,Een politiekorps zonder goed rechercheapparaat is een lame duck'', aldus de minister. Korpsen die te klein zijn voor een goed rechercheapparaat moeten samenwerking zoeken met grotere buurkorpsen, vindt De Vries.

Het leger gaat de politie mogelijk assisteren bij de invoering van de euro, begin volgend jaar, zo liet hij gisteren weten. Er zijn inmiddels gezamenlijke oefeningen geweest. De inzet van militairen bij grote evenementen is volgens De Vries bescheiden, maar er moet niet te krampachtig worden omgegaan met het vragen van hulp aan het leger.

Tijdens de begrotingsbehandeling bleek verder dat de invoering van de pepperspray vertraging oploopt omdat het ministerie procedurefouten heeft gemaakt bij de aanbesteding ervan. Volgend jaar oktober moet de politie de spray hebben.