PCM wil macht van Parool beperken

Stichting Het Parool, grootaandeelhouder in uitgeefconcern PCM, moet haar macht inperken. De stichting heeft nu de meerderheid van de aandelen van PCM, uitgever van onder meer NRC Handelsblad, Het Parool en de Volkskrant, in handen.

Dit staat in een plan dat is opgesteld door P. Bouw, oud-bestuursvoorzitter van KLM. Bouw heeft het advies geschreven in opdracht van de raad van commissarissen van PCM Uitgevers. Volgens een woordvoerder van het uitgeefconcern `onderhandelen' de directie, commissarissen en de aandeelhouders van PCM momenteel over de uitkomsten van het advies.

Naar verluidt staan de commissarissen en de directie van PCM achter de voorstellen van Bouw. Zij proberen de aandeelhouders, waaronder de stichting Het Parool, stichting de Volkskrant en stichting Trouw, te overtuigen van de inperking van hun macht. De stichtingen hebben tezamen 65 procent van de aandelen in bezit, waarvan Het Parool 57,4 procent. De drie andere aandeelhouders zijn bank-verzekeraar ING (22 procent), verzekeraar Aegon (7) en zakenbank NIB (6).

Volgens de secretaris van de stichting Het Parool T. Strengers is twee weken geleden voor het eerst met de commissarissen, stichtingen en PCM-voorzitter C. Smaling gepraat over het rapport Bouw. ,,Daar hebben wij als stichting Het Parool opnieuw duidelijk gemaakt dat wij bereid zijn om genoegen te nemen met een minderheid van de aandelen als daarvoor een noodzaak is.''

Die noodzaak is er volgens Strengers als PCM behoefte heeft aan nieuw kapitaal. Dat kan het geval zijn als het voortbestaan van het concern wordt bedreigd of bij een overname die past in de strategie van basisverbreding.

Bouw pleit in het rapport ook voor zogeheten `portfolio-management' bij de dagbladen. Dit betekent dat de kranten elkaar minder beconcurreren en de overlap goeddeels moet verdwijnen. Over de precieze invulling daarvan rept het rapport echter niet.