Koran en M 4

Toen mijn Amerikaanse vrouw het omslag van het M-magazine zag, zei ze: `Zo mooi kan de islam dus ook zijn'. Het is jammer dat die bezorgers in Amsterdam meer geïnteresseerd zijn in het beschermen van hun cultuurgoed dan in het uitdragen ervan.

    • Rutger H. Cornets de Groot