Koran en M 3

Ik heb mij niet verdiept in de koran, maar meen evenwel te begrijpen dat de weigering M te bezorgen gelegen was in het feit dat met het weggooien van M `teksten uit de koran' zouden worden weggegooid. En dat schijnt niet te mogen.

Extrapoleren wij e.e.a. en voeren wij de discussie of de krant in het vervolg rekening moet houden met dit feit, dan kunnen wij niet anders dan concluderen dat überhaupt niet meer over de koran geschreven kan worden. En dat vele eerdere edities wederrechtelijk (recht in de zin van het islamitisch fas) zijn verspreid. Het maakt immers niet uit of het een Arabische vertaling uit 1984 betreft of een Nederlandse uit 2001. Geen enkel citaat mag meer.

Ik bedoel slechts te zeggen dat de weigering tendentieus en hypocriet is, en daarmee tamelijk dom. Ik vrees dat het nog heel lang gaat duren voordat de grote massa het gelijk van filosoof Paul Cliteur gaat zien. Het gelijk van Cliteur als hij stelt dat bijbel-, koran- en soortgelijke teksten stammen uit een tijd dat de aarde plat en middelpunt van het heelal was, de mens niet uit evolutie stamde enz., en dat deze teksten door deze evidente gedateerdheid nooit kenbron van morele waarden kunnen zijn.

    • A. van Hengel