Koran en M 2

De opiniepagina van 5 november toont de Gordiaanse knoop waarin onze maatschappij zichzelf verstrikt heeft.

Twee bijdragen uit Engeland leveren op basis van vergelijkbare ervaringen aldaar een vernietigende kritiek op het multiculturalisme, en niet alleen het Britse: ,,Het multiculturalisme bezwijkt onder het gewicht van zijn eigen tegenstrijdigheden'', schrijft columniste Melanie Phillips van The Sunday Times.

Richard D. North van het gezaghebbende Institute of Economic Affairs schrijft ,,In de ogen van gelovigen hebben de ruimhartige waarden van verdraagzaamheid soms verdacht veel weg van onverschilligheid of zelfgenoegzaamheid.''

Vooral die laatste woorden mag de redactie van NRC Handelsblad zich aantrekken als een perfect passende schoen. Terwijl hoofdredacteur Jensma tegenover Het Parool tenminste nog eerlijk toegeeft dat de redactie van M zich niet gerealiseerd had dat moslims problemen zouden kunnen hebben met een afbeelding van de koran op de voorpagina, durft het hoofdredactionele commentaar te beweren dat de keuze voor die omstreden illustratie ,,na zorgvuldige afweging'' gemaakt is. Hij noemt de weigering om M te bezorgen `onbezonnen'.

Het woord `onbezonnen' is van toepassing op de redactie van M en op de commentator die de opiniepagina misbruikte voor een aanval op de bezorgers met gespleten loyaliteiten. Zij hebben niet uw vrijheid van pers en meningsuiting aangetast, maar alleen die om mensen nodeloos in hun geloof te kwetsen.

    • Robert van Waning