Koran en M 1

Hoofdredactionele commentaren tonen traditioneel een van de minst aantrekkelijke gezichten van een krant. Dikdoenerig, zouteloos en zonder nieuwswaarde. Het was dan ook bij toeval dat ik de mening van de krant over de werkweigering van enkele van haar bezorgers las (NRC Handelsblad, 5 november). Fantastisch. Churchilliaans van allure.

Hieruit blijkt toch maar weer eens dat we instituties als kerk en krant ten onrechte aan gezag hebben laten inboeten.

Uw vastberaden en onverschrokken opstelling is des te meer te prijzen daar het hier niet eens gaat om de krant zelf, maar om een reclamebijvoegsel van evident ondergeschikt belang. Niemand had het u kwalijk genomen als u zich daarachter verscholen had en gezwicht was voor de terreur van deze fanatieke bezorgers.