Kamer: `Inspectie onderwijs versterken'

Het wetsvoorstel van minister Hermans en staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) om de Onderwijsinspectie verdergaande bevoegdheden te geven, kan op veel steun in de Tweede Kamer rekenen. De christelijke fracties hebben nog bezwaren tegen een inspectie die ook de sfeer op school mag beoordelen, omdat daardoor de vrijheid van onderwijs in gevaar zou komen. Dat bleek gisteravond in de Tweede Kamer. De bewindslieden willen de inspecteurs meer zeggenschap geven om scholen meer verantwoording te laten afleggen over de door de leerlingen behaalde resultaten. Daarom moeten inspecteurs voortaan ook het pedagogisch klimaat op school beoordelen. Bovendien moeten de inspectierapporten openbaar gemaakt worden als stok achter de deur voor de scholen.

De christelijke fracties (CDA, ChristenUnie en SGP) vrezen echter dat de vrijheid van het bijzonder onderwijs in het geding is als de inspecteur ook een oordeel mag geven over het schoolbeleid. ,,Zij moeten zich met eindresultaten bemoeien, niet met de manier van lesgeven'', aldus het Kamerlid Van de Camp (CDA). Volgens de fracties bestaat het risico dat de grondslag van de scholen beoordeeld wordt.

Minister Hermans zei dat een oordeel over het beleid geen gevolgen heeft voor de bekostiging. ,,De vrijheid van onderwijs is dus niet in het geding. Als we problemen als schooluitval willen aanpakken, moeten we wel een beeld hebben van het pedagogisch klimaat'', aldus de minister.

De paarse fracties (PvdA, VVD en D66) willen dat in de wet wordt opgenomen dat de inspectie de scholen eenmaal per jaar bezoekt. Omdat er dan meer inspecteurs nodig zijn, moet er extra geld komen voor een uitbreiding van de inspectie. Volgens de regeringspartijen bestaat anders het risico dat redelijk presterende scholen jarenlang over het hoofd worden gezien.