Islamitische gebaren voor doven

Doveninstituut Effatha uit Zoetermeer heeft samen met dovenorganisaties uit Marokko het initiatief genomen om circa 300 islamitische gebaren op te nemen in de Nederlandse gebarentaal. Doven missen volgens Effatha veel informatie, omdat er vooral voor religieuze rituelen te weinig gebaren zijn. Dit zou de communicatie tussen ouders en hun dove kind belemmeren.

,,Voor de woorden koran en ramadan hebben we wel een gebaar'', vertelt woordvoeder en leerkracht Sylvia van Unnik van Effatha. ,,Maar bijvoorbeeld niet voor de woorden die bij de vijf zuilen van de islam horen of woorden met betrekking tot wasrituelen. Ook voor de maanden van een islamitisch jaar zijn in Nedeland geen gebaren. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor gebedshoudingen.''

Medewerkers van Effatha zijn zondag teruggekomen uit Marokko waar is gesproken over het plan. Bedoeling is dat Effatha een lijst maakt met woorden waarvoor een gebaar gezocht wordt. In Marokko wordt al gewerkt aan een boek met zo'n vierhonderd islamitische gebaren. De lijst zal vervolgens worden vergeleken met het boek. Volgens Van Unnik zal daarna blijken dat er in de Nederlandse gebarentaal ongeveer driehonderd nieuwe gebaren moeten komen.

Bij Effatha is van de afdeling enkelvoudige handicap (doofheid) zo'n 30 procent allochtoon. Van de afdeling meervoudige handicaps is dat zo'n 40 procent.