ESF-gelden

In NRC Handelsblad van 31 oktober waarschuwt H. Koning, oud-voorzitter van de Rekenkamer, voor al te veel ophef over het door hem vervaardigde rapport met betrekking tot verkeerd bestede ESF-gelden. Dat zou `Brussel' maar houvast bieden om te veel verleende subsidies terug te verlangen. Het was wellicht beter geweest als de heer Koning een algemeen vraag- en antwoordverbod over dit onderwerp zou hebben afgekondigd, mét boetebepaling. Alleen al dit artikel en de even open als onbeschaamde wijze waarop Koning te kennen geeft dat kennis van meer feiten meer geld gaat kosten, kan Brussel alleen maar vasthoudender en veeleisender maken.

    • Jaap Schotman